Autóvásárlási támogatás 2015 – Személygépkocsi szerzési támogatás

Autóvásárlási támogatás 2015 – Személygépkocsi szerzési támogatás

Adja be támogatási kérelmét március 31-ig új gépjárműszerzésre a lakhelye szerint Szociális és Gyámhivatalnál
és vásároljon akár a listaár feléért autót! Új gépjárműszerzésre beadott támogatási kérelmének elnyerési esélye 99%! A támogatás mértéke új autó esetében 900.000 Ft!

Személygépkocsi szerzési támogatás súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára!

A támogatásra jogosultság feltételei:
– a súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki betöltötte 18. életévét
– 18 év feletti értelmi fogyatékos
– 18 év feletti autista
– 18 év feletti látássérült
– 18 év feletti hallássérült.
A 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látássérült , hallássérült gyermekek esetében az a személy jogosult a támogatás igénybevételére, aki számára megállapították az emelt szintű családi pótlék folyósítását.

A fogyatékossági állapot ismételt minősítésére nincs szükség valamint nem kell megjelenniük külön vizsgálatokon ha megfelel valamennyi alább felsorolt feltételnek:
– nem részesült szerzési támogatásban sem saját jogon sem rá tekintettel más személy a kérelem benyújtását megelőző 7 évben.
– megállapítható számára közlekedési kedvezmény a keretszámra és az előny részesülésre tekintettel.
– személygépkocsi vásárlási kérelem esetén önálló használó vagy szállítást végző személy szállítja
– segédmotoros kerékpárnak minősülő 3 vagy 4 kerekű jármű vásárlása esetén önálló személygépkocsi használó
Azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt kell előnyben részesíteni a szerzési támogatás megállapításánál, aki:
– akinek tanulói vagy képzési jogviszonya van
– kereső tevékenységet folytat
– egyedülállóként 14 év alatti gyermeket nevel
– honvédelmi kötelezettségének teljesítése alatt annak következtében vált mozgáskorlátozottá

Az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki nem felel meg az előnyben részesítő feltlteleknek csak az egyéb feltételeknek, abban az esetben részesülhet közlekedési kedvezményben, ha számára mindent figyelembe véve megállapították a jogosultságot és a keretszámot nem merítette ki vagyis a keretszám nagyobb mint az előnyben részesült és az egyéb feltételeknek megfelelt kérelmek száma.

A támogatás független a jövedelmi helyzettől!

A támogatás folyósításánál a Szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter állapítja meg évente a mértékét az ellátásnak:
– tárgyév június 15-ig dönt a tárgyév március 31-ig beérkezett kérelmekről
– tárgyév december 15-ig dönt a tárgyév szeptember 30-ig benyújtott kérelmekről.
A döntésnél kikéri az általa létrehozott bizottságok véleményét valamint figyelembe veszi a keretszámot.
A hivatal sorrendet állít fel a közlekedési kedvezményben nem részesülők között és ha valamelyik jogosultnál a felhasználási határidő lejár vagy lemond a jogosultságról, abban az esetben a sorrendben következő kérelmezőt illeti meg az ellátás.

Támogatás összege:

– új autó vásárlása esetén: 900.000 forint
– használtautó vásárlásánál max(az autó max. 5 éves lehet.) 600.000 forin

A közlekedési támogatás felhasználása:
– 5 évnél fiatalabb forgalomba helyezett vagy új gépkocsi esetén: kölcsönszerződéssel történik olyan pénzügyi lízinget folytató céggel, amely közbeszerzési eljárás útján lett kiválasztva.
– más esetekben a hivatal kiállít egy utalványt, amelyet beleszámítanak a vételárba.
A kölcsönszerződést 3 éves futamidővel kötik a személygépkocsi használóval vagy a szállítást végző személlyel, ha a határozat jogerőre emelkedést követő 3 hónapon belül nem jön létre a lízingszerződés, abban az esetben nem folyósítható a szerzési támogatás, a soron következő jogosult lesz akinek a kérelmét elfogadják. Az utalványt a jogosult vagy a szállítást végző személy nevére állítják ki. Csak az utalvány kiállítása után vásárolható meg a jármű, kerekesszék, előre nem lehet megvásárolni és utólag beszámítani az utalványt. A már lejárt utalványt a hivatal más jogosultat jelöl ki.
Az igény benyújtásának menete és helye:

– A kérelmező lakóhelye szerint illetékes szociális- és gyámhivatal minden év március 31-ig és szeptember 30-ig lehet benyújtani.
– kormányhivatal, járási hivatal
A kérelemhez csatolni kell a következő dokumentumok másolatát:
– jogosítvány
– a fogyatékossági támogatást igazoló határozat
– az emelt összegű családi pótlékra való jogosultság
– jövedelemigazolás, tanulói jogviszony igazolása,stb.
A dokumentumokról, amelyeket csatolni kell felvilágosítást kaphat az intézményben, ahova a kérelmet benyújtja.

Kapcsolódó pályázatok

  • Támogatások, kedvezmények nagycsaládosoknakTámogatások, kedvezmények nagycsaládosoknak Támogatások, kedvezmények nagycsaládosoknak Hazánkban a nagycsaládosok több kedvezményt és támogatást is igénybe vehetnek, majdnem ingyen utazhatnak a tömegközlekedési […]
  • Iskoláztatási támogatás 2014Iskoláztatási támogatás 2014 Iskoláztatási támogatás 2014 Családtámogatási ellátások- családi pótlék- iskoláztatási támogatás Az iskoláztatási támogatásról rendelkezik : a családok támogatásáról szóló 1998. évi […]
  • Álláskeresési járadék 2015Álláskeresési járadék 2015 Álláskeresési járadék 2015 Változott idén az álláskeresési járadék vagy régi nevén munkanélküli segély összege! Az új év nem csak az álláskeresési járadékot, hanem a nyugdíj előtti […]
  • Ezek a plusz juttatások jönnek jövőre,  változik a kismamák adókedvezménye és a gyermekápolási segély isEzek a plusz juttatások jönnek jövőre, változik a kismamák adókedvezménye és a gyermekápolási segély is Ezek a plusz juttatások jönnek jövőre, változik a kismamák adókedvezménye és a gyermekápolási segély is 2015-ben nem csupán a kismamák adókedvezménye alakul át, de jön a […]
  • Támogatások fogyatékkal élőknekTámogatások fogyatékkal élőknek Támogatások fogyatékkal élőknek Havi rendszerességgel folyósított pénzbeli támogatás, amely elősegíti az esélyegyenlőséget a súlyosan fogyatékos személy részére, így a súlyosan […]
  • Lakásfenntartási támogatás 2015 – reLakásfenntartási támogatás 2015 – re Lakásfenntartási támogatás 2015 - re Sajnos a lakásfenntartási támogatás is áldozatul esett a szociális rendszer átszervezésének, így 2015.03.01-től az ellátás már nem állapítható […]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *